ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι μικροί αθλητές της ακαδημίας μας διαπρέπουν και στα μαθηματικά αφού πολλοί από αυτούς αφού βγήκαν πρώτοι στον διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας στα σχολεία τους συμμετείχαν στον β’ γύρο από όπου είναι και η φωτογραφία.